Ремонт на покриви Благоевград

Добра фирма за ремонт на покриви в Благоевград

Ние сме фирма за ремонт на покриви в Благоевград, работим бързо и качествено на достъпни цени, тъй като последно време цените на материалите се вдигат, изготвяме оферта която е валидна само няколко дни. Цената за ремонт на покрива зависи от нужните на клиента, дали иска ремонт на покрива, подмяна на керемиди, промяна по покривната конструкция, подмяна на керемиди с битумни керемиди, ако конструкцията позволява.

Свържете се с нас за оглед и оферта: 0899 85 75 00

Хидроизолация на покриви в Благоевград

Полагаме хидроизолация на покриви на жилищни сгради, отремонтиране на индусриални сгради на покривни ламаринени конструкции.

Ремонтите могат да се наложат при течащ покрив, влага и напояване, захабяване на хидроизолацията и т.н. Правим и частични ремонти на покриви и подмяна на керемиди и дървени конструкции.

Ако се наложи и имате нужда да се изгради нов покрив, да се отремонтира покрив на къща в Благоевград или по околните села, да се залепи хидроизолация, ние сме готови да Ви помогнем и откликнем на вашите нужди и изисквания.

Ако имате нужда от хидроизолация на вашият жилищен блок, свържете с нас да видим какви са щетите, на колко време е старата хидроизолация и да положим новата.

Ремонт на покриви Благоевград
Ремонт на покриви Благоевград

Работим в цяла Югозпадна България, в общинските градове , ремонтираме покриви и покривни конструкции в Банско, Белица,Гоце Делчев,Гърмен,Кресна,Разлог, Петрич,Сандански, Струмяни, Хаджидимово

Ремонт на повреди от буря на покрива: Ето какво трябва да направите

Въпреки че бурите могат да възникнат по всяко време или сезон, най-вероятно е те да ударят през пролетта. Бурите могат да причинят огромни материални щети, особено на вашия покрив. Ако установите, че се сблъсквате с щети от буря на покрива, трябва да предприемете следните стъпки, за да поправите щетите.

  1. Пазете себе си и своите близки
    Безопасността трябва да бъде приоритетна грижа по време и след буря. Нито вие, нито членовете на вашето семейство трябва да излизате навън, докато не сте сигурни, че бурята е отминала напълно. Други мерки, които можете да предприемете, включват:

Обаждане на горещи линии за спешни случаи за помощ, ако има опасност от електричество или наводнение
Избягвайте да се приближавате до повредени електропроводи, защото те все още могат да пренасят висока електрическа енергия
Внимавайте за други опасности за безопасността като наклонени мебели, счупено стъкло, разхлабени керемиди, отломки и паднали дървета
Изключване на главния ви газопровод и незабавно уведомяване на вашата газова компания и полицията Ако подозирате, че има течове на газ

Фирма за ремонт на покриви Благоевград

  1. Оценете щетите
    След това оценете щетите в резултат на бурята. Разходете се из къщата си и отбележете всяка видима повреда на покрива си. Има ли липсващи, вдлъбнати, навити или скъсани херпес зостер? Какво ще кажете за повредени улуци и вентилационни отвори или открит шперплат?

Освен това покривът може да изглежда перфектен отвън, но все пак да има някои дребни проблеми, като например течове. Затова трябва внимателно да проверите таваните, тавана и осветителните тела за течове и петна. След като огледате покрива, проверете дали има допълнителни щети по вашия имот. Има ли липсващи стълбове за ограда, паднали дървета или отломки във вашия двор?

Докато извършвате тези проверки, правете снимки или видеоклипове на щетите. Тези записи на доказателства ще бъдат полезни, когато подавате искове във вашата застрахователна компания или когато изразявате нуждите си на покривен майстор.

Направете временни корекции, за да сведете до минимум щетите

Избягвайте обаче да правите постоянни корекции, преди застрахователен регулатор да е оценил щетите. Постоянните ремонти могат да намалят размера на обезщетението, което вашият застраховател предлага.


Дори преди да пристигнат професионални майстори на покриви, можете да направите няколко неща, за да намалите щетите. Например, ако покривът ви има теч, който пропуска вода, поставете кофа под него, за да защитите вътрешното си имущество от щети от вода. Можете също така да покриете теча с брезент.

  1. Свържете се с вашата застрахователна компания
    Повечето застрахователни компании обикновено покриват щети от покривна буря. Обадете се на вашия застраховател и го информирайте за щетите, причинени от бурята. Ако чакате твърде дълго, вашият застраховател може да твърди, че щетата е причинена от нещо друго, а не от бурята.

Освен това повечето застрахователи днес коригират искове виртуално. Това означава, че можете да накарате реномиран изпълнител на покриви да провери, документира и представи имуществените щети на вашата застрахователна компания. Дори ако застрахователен регулатор посети жилището ви, за да провери щетите, можете да имате покривен изпълнител на място, за да сте сигурни, че всичко върви гладко.

Потърсете професионални услуги за ремонт на покриви


Въпреки че може да сте покрили течовете на покрива си с брезент, това са само временни поправки. Сега се нуждаете от професионални ремонти, за да сте сигурни, че всички щети са отстранени. Тежестта на щетите ще определи необходимите ремонти на покрива. Ако покривът ви има големи повреди, може дори да се нуждаете от пълна подмяна на покрива.

Уверете се, че сте наели компания с реномирани изпълнители на покриви, които имат опит в работата с повредени от буря домове. Това гарантира, че ще получите ефективен и висококачествен ремонт.

Извършваме ремонти и ремонтни дейности във цялта област Благоевград, в следните общини и населени места:

Банско Банско, Гостун, Добринище, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово
Белица Бабяк, Белица, Горно Краище, Гълъбово, Дагоново, Златарица, Краище, Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик, Черешово
Благоевград Бело поле, Бистрица, Благоевград, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелендол, Изгрев, Клисура, Лешко, Лисия, Логодаж, Марулево, Мощанец, Обел, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Церово
Гоце Делчев Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Гоце Делчев, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница, Мосомище
Гърмен Балдево, Горно Дряново, Гърмен, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Крушево, Лещен, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно, Хвостяне
Кресна Будилци, Влахи, Горна Брезница, Долна Градешница, Кресна, Ощава, Сливница, Стара Кресна
Петрич Баскалци, Беласица, Богородица, Боровичене, Вишлене, Волно, Габрене, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Долно Спанчево, Драгуш, Дрангово, Дреновица, Дреново, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Камена, Капатово, Кладенци, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукурахцево, Кулата, Кърналово, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митино, Михнево, Ново Кономлади, Петрич, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилова крепост, Самуилово, Скрът, Старчево, Струмешница, Тонско дабе, Тополница, Чурилово, Чуричени, Чучулигово, Яворница, Яково
Разлог Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище, Елешница, Разлог
Сандански Белевехчево, Бельово, Бождово, Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Голешово, Горно Спанчево, Горна Сушица, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Долени, Златолист, Зорница, Калиманци, Катунци, Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово, Ладарево, Ласкарево, Лебница, Левуново, Лехово, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовище, Любовка, Малки Цалим, Мелник, Ново Делчево, Ново Ходжово, Петрово, Пиперица, Пирин, Плоски, Поленица, Рожен, Сандански, Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Сугарево, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница, Яново
Сатовча Боголин, Ваклиново, Вълкосел, Годешево, Долен, Жижево, Кочан, Крибул, Осина, Плетена, Сатовча, Слащен, Туховища, Фъргово
Симитли Брежани, Брестово, Горно Осеново, Градево, Докатичево, Долно Осеново, Железница, Крупник, Мечкул, Полена, Полето, Ракитна, Сенокос, Симитли, Сухострел, Сушица, Тросково, Черниче
Струмяни Велющец, Вракуповица, Гореме, Горна Крушица, Горна Рибница, Добри лаки, Драката, Игралище, Илинденци, Каменица, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Струмяни, Цапарево
Хаджидимово Абланица, Беслен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, Копривлен, Лъки, Нова Ловча, Ново Лески, Парил, Петрелик, Садово, Теплен, Тешово, Хаджидимово 1 14 15
Якоруда Аврамово, Бел камен, Бунцево, Конарско, Смолево, Черна Места, Юруково, Якоруда 1 7 8

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *